Network Menu

Välkommen till SWEA Internationals arkiv!

Webbplatsen arkiv.sweaarkiv.org är en del av arbetet med att behålla SWEAs förflutna.

Val av artiklar beror till stor del på vad som har varit med i SWEA-Nytt sedan början (september 2003), med målet att ”återvinna” störste delen av innehållet för alla nummer. Det har varit en utmanning att få fram innehåll ibland, eftersom det beror delvis på att ha kvar gamla back-ups eller ett kunna få fram texten eller bilderna (eller bägge två!) på ett annat sätt.

Arbetet är pågående som ett extra projekt, med målet att få alla nummer SWEA-Nytt komplett.

Frågor? Förslag? Ta kontakt med SWEAs webbredaktör, webmaster(SKYDDAD -- ERSÄTTER parentesis med @ symbolen)sweaarkiv.org