Network Menu

Konstutställning (25-årsjubileum planering)

SWEA konstutställning/Millesgården

220 SWEA-konstnärer hade skickat in bilder på sina alster, allt från olja och akvarell till foto och vävnader och skulptur. Under våren hade den professionella juryn gått igenom allt detta materia och preliminärt i och preliminärt valt ut cirka 25 konstnärer till en SWEA utställning på Millesgården.

Konstnärer utvalda att ställa ut på Millesgården

Över 200 SWEA-konstnärer anmälde sitt intresse att få deltaga i konstutställningen på Millesgården i samband med SWEAs Silverjubileum i Stockholm. Av dessa har nu, i stark konkurrens, 23 otroligt duktiga konstnärer valts ut.