Network Menu

ÅSK reflektioner (25-årsjubileum)

Reflektioner från Eva Kumlin — ÅSK 2003

Eva Kumlin berättar att ha fått bära SWEAs hedervärda titel Årets Svenska Kvinna under 2003 har bl a betytt mycket för hennes fortsatta arbete med kulturutbyte.

Reflektioner från Maria Nyström Reuterswärd — ÅSK 2000

Marie Nyström observerar att inom universitetsvärlden finns det tre mål att fylla nämligen forskning, undervisning och den tredje uppgiften, som innebär dialog med samhället. Hon berättar hur utnämningen till Årets Svenska Kvinna 2000 var hennes dörröppnare till den tredje uppgiften.